Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:21 Цариградски (BG1871)

Тогаз ще може да се разруши и заветът ми с Давида, моя раб, Щото да няма син да царува на престола му, И с Левитите, свещениците, служителите ми.

Прочетете пълната глава Еремия 33

Изглед Еремия 33:21 в контекст