Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:16-26 Цариградски (BG1871)

16. В онези дни Юда ще бъде спасен, И Ерусалим ще живее безопасно; И това е името с което ще се нарича: ГОСПОД ПРАВДА НАША.

17. Защото така говори Господ: Няма да оскудее от Давида человек Който да седи на престола на Израилевия дом;

18. Нито от Левитите, свещениците, ще оскудее пред мене человек Който да принося всезъжения, и да гори хлебни приношения, И да прави жъртви във всичките дни.

19. И биде слово Господне към Иеремия и рече:

20. Така говори Господ: Ако е възможно да разрушите завета ми за деня И завета ми за нощта, Щото да не става вече ден и нощ във времето си,

21. Тогаз ще може да се разруши и заветът ми с Давида, моя раб, Щото да няма син да царува на престола му, И с Левитите, свещениците, служителите ми.

22. Както небесното воинство не може да се изброи, Нито пясъкът морски да се измери, Така ще умножавам семето на Давида, моя раб, И Левитите, служителите ми.

23. И биде слово Господне към Иеремия и рече:

24. Не си ли видял що говорят тези люде и казват: Двете домородия които Господ избра, Ето, отхвърли ги? Така презират те людете ми Щото не се вменяват вече за народ пред тях.

25. Така говори Господ: Ако не съм направил завета си за деня и нощта, И ако не съм наредил законите на небето и на земята,

26. То ще отхвърля семето на Якова и на Давида раба си така Щото да не взема от семето му управители Върху семето на Авраама, на Исаака, и на Якова; Защото ще върна пленниците им, и ще ги помилвам.

Прочетете пълната глава Еремия 33