Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:16 Цариградски (BG1871)

В онези дни Юда ще бъде спасен, И Ерусалим ще живее безопасно; И това е името с което ще се нарича: ГОСПОД ПРАВДА НАША.

Прочетете пълната глава Еремия 33

Изглед Еремия 33:16 в контекст