Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:15 Цариградски (BG1871)

В онез дни и в онова време Ще направя да прозябне Давиду отрасъл на правда; И ще извърши съдба и правда на земята.

Прочетете пълната глава Еремия 33

Изглед Еремия 33:15 в контекст