Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:13 Цариградски (BG1871)

В планинските градове, и в полянските градове, И в южните градове, и у Вениаминовата земя, И в околностите на Ерусалим, и в Юдините градове Ще заминат пак стадата Под ръката на онези които ги броят, говори Господ.

Прочетете пълната глава Еремия 33

Изглед Еремия 33:13 в контекст