Старият Завет

Новият Завет

Еремия 27:22 Цариградски (BG1871)

Те ще се пренесат у Вавилон, и ще бъдат там до деня в който ще ги посетя, говори Господ: тогаз ще ги донеса и ще ги поставя на това място.

Прочетете пълната глава Еремия 27

Изглед Еремия 27:22 в контекст