Старият Завет

Новият Завет

Еремия 16:13 Цариградски (BG1871)

За то ще ви отхвърля от тази земя В земя която не сте познали ни вие ни отците ви; И там ще служите на други богове деня и нощя; Понеже не ща да покажа милост към вас.

Прочетете пълната глава Еремия 16

Изглед Еремия 16:13 в контекст