Старият Завет

Новият Завет

Данаил 5:3 Цариградски (BG1871)

Тогаз се донесоха златните съсъди които се отнеха от храма на дома Божий който бе в Ерусалим; и пиеха с тях царят и големците му, жените му и наложниците му.

Прочетете пълната глава Данаил 5

Изглед Данаил 5:3 в контекст