глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Старият Завет

Новият Завет

Данаил 12 Цариградски (BG1871)

1. И в онова време ще се подигне Михаил великият княз, стоещият откъм синовете на твоите люде; и ще е време на скърб каквато никога не е бивала от както е народ станал до онова време; и в онова време ще се отърват твоите люде, всеки който се намери писан в книгата.

2. И много от спещите в пръстта на земята ще се събудят, едни в живот вечен, а други в поношение и в укор вечен.

3. И разумните ще сияят като светлостта на твърдта, и онези които обръщат мнозина в правда като звездите въ векове на векове.

4. И ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до сетното време, когато мнозина ще изследват, и знанието ще се умножава.

5. И аз Даниил погледнах, и, ето, стоеха двама други, един отсам при брега на реката, и един оттам при брега на реката.

6. И рече единият на облечения с ленени дрехи мъж който бе над водата на реката: До кога ще бъде свършъкът на тези чудеса?

7. И чух облеченият с ленени дрехи мъж който бе над водата на реката когато възвиси десницата си и левицата си към небето и се кле в Живущия въ веки че ще е въ време, времена, и пол време; и когато се свърши разпръсването на силата на светите люде, всичко това ще се сбъде напълно.

8. И аз чух, но не разумях. Тогаз рекох: Господарю мой, кой е свършъкът на това?

9. И рече: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до последното време.

10. Мнозина ще се очистят, и избелят, и ще бъдат опитани; и нечестивите ще нечествуват; и никой от нечестивите не ще разумее; но разумните ще разумеят.

11. И от времето в което всегдашната жъртва се отнеме и мерзостта на запустението се постави ще бъдат дни тисяща и двесте и деветдесет.

12. Блажен който изтърпи и стигне в дни тисяща и триста и тридесет и пет.

13. Но ти си иди до свършъка; и ще се упокоиш, и в свършъка на дните ще застанеш в жребието си.