Старият Завет

Новият Завет

Числа 9:8 Цариградски (BG1871)

А Моисей им рече: Постойте, аз ще чуя какво ще заповяда Господ за вас.

Прочетете пълната глава Числа 9

Изглед Числа 9:8 в контекст