Старият Завет

Новият Завет

Числа 9:6 Цариградски (BG1871)

А имаше някои които бяха нечисти поради мъртво человеческо тяло, и не могоха да направят пасхата в онзи ден; и дойдоха пред Моисея и пред Аарона в онзи ден;

Прочетете пълната глава Числа 9

Изглед Числа 9:6 в контекст