Старият Завет

Новият Завет

Числа 9:23 Цариградски (BG1871)

Според повелението Господне разполагаха стан, и според повелението Господне тръгваха: вардеха стражата Господня както заповяда Господ чрез Моисеева ръка.

Прочетете пълната глава Числа 9

Изглед Числа 9:23 в контекст