Старият Завет

Новият Завет

Числа 35:4 Цариградски (BG1871)

И предградията на градовете които ще дадете на Левитите да бъдат от градската стена навън тисяща лакти наоколо.

Прочетете пълната глава Числа 35

Изглед Числа 35:4 в контекст