Старият Завет

Новият Завет

Числа 35:32 Цариградски (BG1871)

И да не вземате изкуп за оногоз който е побегнал в прибежищния си град, за да се върне да живее на мястото си преди смъртта на свещеника.

Прочетете пълната глава Числа 35

Изглед Числа 35:32 в контекст