Старият Завет

Новият Завет

Числа 35:31 Цариградски (BG1871)

И да не вземате никакъв изкуп за живота на убийцата който е повинен за смърт; но непременно да се умъртви.

Прочетете пълната глава Числа 35

Изглед Числа 35:31 в контекст