Старият Завет

Новият Завет

Числа 35:2 Цариградски (BG1871)

Заповядай на Израилевите синове да дадат на Левитите от наследственото си притежание градове за да се населят; и предградия ще дадете на Левитите за градовете им наоколо.

Прочетете пълната глава Числа 35

Изглед Числа 35:2 в контекст