Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:36 Цариградски (BG1871)

и Ветнимра, и Ветаран, градове укрепени, и огради за овци.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:36 в контекст