Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:32 Цариградски (BG1871)

Ние ще заминем оръжени пред Господа в земята Ханаан, за да имаме притежанието на наследието си отсам Йордан.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:32 в контекст