Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:31-40 Цариградски (BG1871)

31. И отговориха Гадовите синове и Рувимовите синове и рекоха: Както рече Господ на слугите ти така ще направим.

32. Ние ще заминем оръжени пред Господа в земята Ханаан, за да имаме притежанието на наследието си отсам Йордан.

33. И даде им Моисей (на Гадовите синове, и на Рувимовите синове, и на половината от племето на Иосифовия син Манасия) царството на Сиона Аморейския цар и царството на Ога Васанския цар, земята на еднос градовете и в пределите, градовете на околната земя.

34. И Гадовите синове съградиха Девон, и Атарот, и Ароир,

35. и Атротсофан, и Язир, и Иогнея,

36. и Ветнимра, и Ветаран, градове укрепени, и огради за овци.

37. И Рувимовите синове съградиха Есевон, и Елеала, и Кириатаим,

38. и Нево, и Ваалмеон (с променени имена), и Севама; и туриха имена на градовете които съградиха.

39. И синовете на Махира сина Манасиева отидоха в Галаад, и завладяха го, и изпъдиха Амореянина който беше в него.

40. И даде Моисей Галаад на Махира Манасиевия син; и насели се той в него.

Прочетете пълната глава Числа 32