Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:27-38 Цариградски (BG1871)

27. а слугите ти всички оръжени и наредени ще пойдат пред Господа на бой както говори господарят ни.

28. Тогаз Моисей даде повеление за тях на Елеазара свещеника, и на Исуса Навина, и на началниците на родовете от племената на Израилевите синове.

29. И рече им Моисей: Гадовите синове и Рувимовите синове ако преминат с вас Йордан, всички оръжени за бой пред Господа, и се завладее земята пред вас, тогаз ще им дадете Галаадската земя за притежание.

30. Ако ли не щат да преминат с вас оръжени, тогаз да вземат наследие между вас в земята Ханаан.

31. И отговориха Гадовите синове и Рувимовите синове и рекоха: Както рече Господ на слугите ти така ще направим.

32. Ние ще заминем оръжени пред Господа в земята Ханаан, за да имаме притежанието на наследието си отсам Йордан.

33. И даде им Моисей (на Гадовите синове, и на Рувимовите синове, и на половината от племето на Иосифовия син Манасия) царството на Сиона Аморейския цар и царството на Ога Васанския цар, земята на еднос градовете и в пределите, градовете на околната земя.

34. И Гадовите синове съградиха Девон, и Атарот, и Ароир,

35. и Атротсофан, и Язир, и Иогнея,

36. и Ветнимра, и Ветаран, градове укрепени, и огради за овци.

37. И Рувимовите синове съградиха Есевон, и Елеала, и Кириатаим,

38. и Нево, и Ваалмеон (с променени имена), и Севама; и туриха имена на градовете които съградиха.

Прочетете пълната глава Числа 32