Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:20 Цариградски (BG1871)

И рече им Моисей: Ако направите това, ако пойдете оръжени на бой пред Господа,

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:20 в контекст