Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:19 Цариградски (BG1871)

Защото ние няма да наследим с тях оттам Йордан и по-нататък; защото наследието наше се падна нам отсам Йордан към изток.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:19 в контекст