Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:18-31 Цариградски (BG1871)

18. Няма да се върнем в домовете си доде Израилевите синове не наследят всеки наследието си.

19. Защото ние няма да наследим с тях оттам Йордан и по-нататък; защото наследието наше се падна нам отсам Йордан към изток.

20. И рече им Моисей: Ако направите това, ако пойдете оръжени на бой пред Господа,

21. ако всички оръжени преминете Йордан пред Господа доде изгони враговете си от лицето си,

22. и се покори земята пред Господа, и после се върнете, то ще бъдете неповинни пред Господа и пред Израиля, и ще имате там земя притежание пред Господа.

23. Ако ли не направите така, ето, ще съгрешите пред Господа; и да знаете че грехът ви ще ви намери.

24. Съградете градове за челядите си и огради за овците си, и сторете това което излезе из устата ви.

25. И говориха Гадовите синове и Рувимовите синове Моисею и рекоха: Слугите ти ще направят както господарят ни заповядва.

26. Децата ни, жените ни, и стада ни, и всичките ни скотове ще останат тук в Галаадските градове;

27. а слугите ти всички оръжени и наредени ще пойдат пред Господа на бой както говори господарят ни.

28. Тогаз Моисей даде повеление за тях на Елеазара свещеника, и на Исуса Навина, и на началниците на родовете от племената на Израилевите синове.

29. И рече им Моисей: Гадовите синове и Рувимовите синове ако преминат с вас Йордан, всички оръжени за бой пред Господа, и се завладее земята пред вас, тогаз ще им дадете Галаадската земя за притежание.

30. Ако ли не щат да преминат с вас оръжени, тогаз да вземат наследие между вас в земята Ханаан.

31. И отговориха Гадовите синове и Рувимовите синове и рекоха: Както рече Господ на слугите ти така ще направим.

Прочетете пълната глава Числа 32