Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:15-26 Цариградски (BG1871)

15. Понеже ако се върнете от него, пак ще ги остави още еднаж в пустинята; и ще станете причина да погинат всичките тия люде.

16. А те пристъпиха при него и рекоха: Ще съградим тука огради за добитъка си и градове за челядите си;

17. и ние сме готови да вървим оръжени пред Израилевите синове доде ги заведем до мястото им; а челядите ни ще седят в оградените градове за безопасност от жителите на мястото.

18. Няма да се върнем в домовете си доде Израилевите синове не наследят всеки наследието си.

19. Защото ние няма да наследим с тях оттам Йордан и по-нататък; защото наследието наше се падна нам отсам Йордан към изток.

20. И рече им Моисей: Ако направите това, ако пойдете оръжени на бой пред Господа,

21. ако всички оръжени преминете Йордан пред Господа доде изгони враговете си от лицето си,

22. и се покори земята пред Господа, и после се върнете, то ще бъдете неповинни пред Господа и пред Израиля, и ще имате там земя притежание пред Господа.

23. Ако ли не направите така, ето, ще съгрешите пред Господа; и да знаете че грехът ви ще ви намери.

24. Съградете градове за челядите си и огради за овците си, и сторете това което излезе из устата ви.

25. И говориха Гадовите синове и Рувимовите синове Моисею и рекоха: Слугите ти ще направят както господарят ни заповядва.

26. Децата ни, жените ни, и стада ни, и всичките ни скотове ще останат тук в Галаадските градове;

Прочетете пълната глава Числа 32