Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:15 Цариградски (BG1871)

Понеже ако се върнете от него, пак ще ги остави още еднаж в пустинята; и ще станете причина да погинат всичките тия люде.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:15 в контекст