Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:10 Цариградски (BG1871)

и разпали се гневът Господен в онзи ден, и закле се и каза:

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:10 в контекст