Старият Завет

Новият Завет

Числа 27:3 Цариградски (BG1871)

Отец ни умря в пустинята; а той не беше от събранието на онези които се бяха събрали против Господа в събранието Кореево, но умря за своя си грях; и нямаше синове.

Прочетете пълната глава Числа 27

Изглед Числа 27:3 в контекст