Старият Завет

Новият Завет

Числа 24:11 Цариградски (BG1871)

И сега бягай на мястото си: рекох че ще те почета с почести; но, ето, Господ те лиши от почест.

Прочетете пълната глава Числа 24

Изглед Числа 24:11 в контекст