Старият Завет

Новият Завет

Числа 24:10 Цариградски (BG1871)

Тогаз се разпали гневът на Валака против Валаама, и изплеска с ръце; и рече Валак Валааму: Аз те повиках да прокълнеш враговете ми; а, ето, ти все ги благославяш три пъти.

Прочетете пълната глава Числа 24

Изглед Числа 24:10 в контекст