Старият Завет

Новият Завет

Числа 24:1 Цариградски (BG1871)

И понеже видя Валаам че беше угодно пред Господа да благослови Израиля, не отиде както друг път да потърси гатания, но обърна лицето си към пустинята.

Прочетете пълната глава Числа 24

Изглед Числа 24:1 в контекст