Старият Завет

Новият Завет

Числа 23:7 Цариградски (BG1871)

Тогаз начна притчата си и рече: - Валак Моавский цар ме доведе от Арам, От източните гори, и каза ми: Ела, прокълни ми Якова, И ела, кълни Израиля.

Прочетете пълната глава Числа 23

Изглед Числа 23:7 в контекст