Старият Завет

Новият Завет

Числа 23:29 Цариградски (BG1871)

И рече Валаам Валаку: Съгради ми тук седем олтари, и приготви ми тук седем юнца и седем овна.

Прочетете пълната глава Числа 23

Изглед Числа 23:29 в контекст