Старият Завет

Новият Завет

Числа 23:17 Цариградски (BG1871)

И той дойде при него; и, ето, стоеше той при всесъжението си, и Моавовите князове наедно с него. И рече му Валак: Що говори Господ?

Прочетете пълната глава Числа 23

Изглед Числа 23:17 в контекст