Старият Завет

Новият Завет

Числа 21:34 Цариградски (BG1871)

И рече Господ Моисею: Не бой се от него; защото аз ще предам в ръцете ви него, и всичките му люде, и земята му; и да му направиш така както направи на Сиона Аморейския цар който живееше у Есевон.

Прочетете пълната глава Числа 21

Изглед Числа 21:34 в контекст