Старият Завет

Новият Завет

Числа 21:32 Цариградски (BG1871)

После проводи Моисей да съгледателствуват Язир; и превзеха селата му, и изпъдиха Аморейците които бяха в тях.

Прочетете пълната глава Числа 21

Изглед Числа 21:32 в контекст