Старият Завет

Новият Завет

Числа 21:20 Цариградски (BG1871)

и от Вамот в долината която е в Моавовото поле при върха на Фасга, която гледа към Иесимон.

Прочетете пълната глава Числа 21

Изглед Числа 21:20 в контекст