Старият Завет

Новият Завет

Числа 20:4 Цариградски (BG1871)

И защо възведохте събранието Господне в тази пустиня да умрем в нея ние и скотовете ни?

Прочетете пълната глава Числа 20

Изглед Числа 20:4 в контекст