Старият Завет

Новият Завет

Числа 20:22 Цариградски (BG1871)

И дигнаха се Израилевите синове, всичкото събрание, от Кадис, и дойдоха при гората Ор.

Прочетете пълната глава Числа 20

Изглед Числа 20:22 в контекст