Старият Завет

Новият Завет

Числа 20:19 Цариградски (BG1871)

А Израилевите синове му рекоха: Ние ще минем през друма; и ако аз и скотовете ни пием от водата ти ще я платим: да премина само с нозете си, и нищо друго.

Прочетете пълната глава Числа 20

Изглед Числа 20:19 в контекст