Старият Завет

Новият Завет

Числа 20:16 Цариградски (BG1871)

и ние извикахме към Господа, и той чу гласа ни, и проводи едного ангела та ни изведе из Египет; и, ето, сме в Кадис, град в края на твоите предели.

Прочетете пълната глава Числа 20

Изглед Числа 20:16 в контекст