Старият Завет

Новият Завет

Числа 20:14 Цариградски (BG1871)

И проводи Моисей посланници от Кадис до Едомския цар да му кажат: Така говори брат ти Израил: Ти знаеш всичкия труд който ни намери,

Прочетете пълната глава Числа 20

Изглед Числа 20:14 в контекст