Старият Завет

Новият Завет

Числа 2:7 Цариградски (BG1871)

След него Завулоновото племе; и княз на Завулоновите синове да бъде Елиав синът Хелонов.

Прочетете пълната глава Числа 2

Изглед Числа 2:7 в контекст