Старият Завет

Новият Завет

Числа 2:24 Цариградски (BG1871)

Всичките които се изброиха в Ефремовия стан бяха сто и осем тисящи и сто според пълковете си. Те да се дигат трети.

Прочетете пълната глава Числа 2

Изглед Числа 2:24 в контекст