Старият Завет

Новият Завет

Числа 19:12 Цариградски (BG1871)

Той ще се очисти с тази вода в третия ден, и в седмия ден ще бъде чист; ако ли се не очисти в третия ден, и в седмия ден не ще бъде чист.

Прочетете пълната глава Числа 19

Изглед Числа 19:12 в контекст