Старият Завет

Новият Завет

Числа 17:13 Цариградски (BG1871)

всеки който се приближава, който приближи до скинията Господня, умира: така ли всинца ще измрем?

Прочетете пълната глава Числа 17

Изглед Числа 17:13 в контекст