Старият Завет

Новият Завет

Числа 17:10 Цариградски (BG1871)

И рече Господ Моисею: Тури пак Аароновия жезъл пред свидетелството за да се пази в знамение на метежниците; и да направиш да престанат роптанията им пред мене, за да не умрат.

Прочетете пълната глава Числа 17

Изглед Числа 17:10 в контекст