Старият Завет

Новият Завет

Числа 13:3 Цариградски (BG1871)

И според Божието повеление изпроводи ги Моисей от пустинята Фаран. И всички тези мъже бяха главни между Израилевите синове.

Прочетете пълната глава Числа 13

Изглед Числа 13:3 в контекст