Старият Завет

Новият Завет

Числа 13:25 Цариградски (BG1871)

И в свършването на четиридесет дни върнаха се като съгледателствуваха земята.

Прочетете пълната глава Числа 13

Изглед Числа 13:25 в контекст