Старият Завет

Новият Завет

Числа 13:24 Цариградски (BG1871)

Онова място се нарече долина Есхол поради грозда който отрязаха от там Израилевите синове.

Прочетете пълната глава Числа 13

Изглед Числа 13:24 в контекст