Старият Завет

Новият Завет

Числа 13:11 Цариградски (BG1871)

от Иосифовото племе, от Манасиевото племе, Гадий син Сусиев:

Прочетете пълната глава Числа 13

Изглед Числа 13:11 в контекст